Over Podium

Stichting Podium Goeree-Overflakkee verbindt mensen en cultuur. Op deze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en vindt u informatie over de stichting.

Podium is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Indien u meer hierover wilt weten kunt u contact met ons opnemen.

Podium is Anbi geregistreerd sedert oktober 2013

Naam: Stichting Podium Goeree-Overflakkee

RSIN: 813377201

Kvk: 24355554

Contactgegevens: Voorstraat 19, 3257BC Ooltgensplaat.

Bestuurssamenstelling: http://www.stichtingpodium.nl/podium/over-stichting-podium/bestuur/

SPGO biedt een kunst en cultuurbeleving in het belang van een aantrekkelijke woonomgeving. We organiseren dat makers
en publiek, van jong tot oud, kunnen genieten van hun culturele ontmoeting. Dat doen we in de rol van initiatiefnemer,
participant en organisator. Daarnaast vinden we promotie van het eiland voor het aantrekken van bezoekers en recreanten
mede belangrijk. Een verrijking van het culturele klimaat draagt daar aan bij.
Onze projecten zijn in het algemeen streekgebonden, met oog voor ons erfgoed, en dragen zo bij aan de regionale culturele
identiteit.
We willen een mede-aanjager zijn van het culturele klimaat, zo dragen we bij aan de vitaliteit van de gemeente. We hebben
de ambitie deze rol verder uit te bouwen en we willen een vanzelfsprekende samenwerkingspartner zijn van iedereen die
een cultureel initiatief wil ontplooien en doen dit mede met een helpende hand bij aanvragen van de benodigde subsidies bij de daarvoor bestemde instanties.

Beleidsnotie Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2019.                    2019-01-24 beleidsnotitie SPGO 1.0 – versie definitief                         http://www.stichtingpodium.nl/podium/wp-content/uploads/2022/01/2019-01-24-beleidsnotitie-SPGO-1.0-versie-definitief.pdf                                                                                                                Activiteiten Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2020.                     2020 Activiteiten Stichting podium GO                                                                      Financiële verantwoording 2019- 2020:                                                                  2 Financiële gegevens Podium 2019-2020    

Jaarrekening-2022-A.pdf

Activiteiten Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2019.                               2019 Activiteiten Stichting Podium GO                                                                 Financiële verantwoording 2018- 2019:                                                                   2019 financiële gegevens Podium 2018-2019