Erfgoedlijn

Dorpswandeling: Stelling van Ooltgensplaat.

Samen met een gids je dorp verkennen is leuk en leerzaam.           Door de verhalen die worden verteld, komt de geschiedenis tot leven en ga je je omgeving met andere ogen bekijken.                    Ontdek zaterdag 12 augustus het zeer bijzondere Ooltgensplaat.
Ooltgensplaat afwijkend verhaal:
Ten opzichte van de andere dorpen op het eiland heeft Ooltgensplaat een andere geschiedenis.                                                    Waar in de andere dorpen de visserij en/of landbouw de hoofdzaak was, zorgde de strategische ligging van Ooltgensplaat dat het verhaal in dit dorp afwijkend is.
De betekenis in de Tachtigjarige oorlog, de Gouden Eeuw, de stelling van Willemstad en daarbij de stelling van Ooltgensplaat wordt tijdens deze wandeling duidelijk.                                                                     Maar ook de Franse bezetting en de beide Wereldoorlogen komen aan bod.
Zelfs de watersnood van 1953 verliep anders in Ooltgensplaat.  Door de herstelwerkzaamheden werd de Stelling van Ooltgensplaat onherstelbaar vernield, iets dat tegenstrijdig klinkt maar wel klopt.
Meedoen?
De rondwandeling is zaterdag 2 en 9 september en start om 12:30 uur vanuit het Oude Raadhuis op de Kaai. Een rondwandeling kost slechts € 5,- per persoon en duurt ongeveer 2 uur. Inschrijven en betalen via de webshop van het Streekmuseum. https://streekmuseum.nl/product-categorie/inschrijving/
Ook andere wandelingen:
Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee organiseert ook andere wandelingen. Interesse? Kijk regelmatig naar ons aanbod. Ook de watersnoodwandelingen door Stellendam zijn aanraders!

http://www.stichtingpodium.nl/podium/stelling-van-ooltgensplaat/

Erfgoedmagazine Historisch Haringvliet, editie 2023.

http://www.stichtingpodium.nl/podium/wp-content/uploads/2023/06/Erfgoedmagazine-HH-juni-2023.pdf

Eilanden-Nieuws 25-6-2018

Flakkeese havenkanalen op de werelderfgoedlijst?

MIDDELHARNIS – Honderd procent uniek Flakkees zijn ze niet, de havenkanalen. Schouwen-Duiveland en Voorne-Putten, om twee omringende eilanden te noemen, hebben er ook twee. Maar wat wél uniek zou kunnen zijn is de hoeveelheid havenkanalen op Goeree-Overflakkee. Mogelijk komt er een cultuurhistorisch onderzoek naar dit fenomeen.

Door Kees van Rixoort, foto: Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

Stichting Podium zou het onderzoek willen laten uitvoeren, mogelijk als stageopdracht door hbo-studenten civiele techniek in combinatie met een onderzoeksbureau. Uiteindelijk zouden de havenkanalen – in totaal negen op Goeree-Overflakkee, waaronder enkele verdwenen exemplaren – op de werelderfgoedlijst van UNESCO kunnen belanden, is de ambitie van Stichting Podium, naast bijvoorbeeld het voormalige eiland Schokland en de molens van Kinderdijk.

“Eén molen is prachtig, maar een hele sliert maken de molens van Kinderdijk wereldberoemd”, zegt Mirjam Bentvelzen van Stichting Podium. “Waarom zouden ook de unieke havenkanalen dat niet kunnen worden?” Mocht het onderzoek doorgaan, mocht het uitwijzen dat Flakkee uniek is op dit gebied en mocht dan ook nog UNESCO meewerken, dan kan Goeree-Overflakkee veel meer toeristen tegemoet zien.

Nu is het onderzoek nog een aanvraag in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Tijdens de vergadering van de Erfgoedtafel op 20 juni kwamen meer aanvragen op tafel. Later dit jaar maakt de provincie Zuid-Holland een afweging. Daarna valt een besluit over de bestemming van het subsidiegeld dat voor 2019 beschikbaar is.

Andere aanvragen zijn er voor het verder opknappen van de oude havens van Stellendam en Ooltgensplaat en het veranderen van de peekaaien in Dirksland van parkeerplekken in recreatieve locaties met een verwijzing naar de historie. In Oude-Tonge zou langs de oostzijde van het havenkanaal een natuurwandelpad moeten komen, met trekvlot over de kreek halverwege.

Daarnaast is er een aanvraag voor het restaureren van de doorlaten van de spuisluizen in de van oorsprong zeventiende-eeuwse haven van Middelharnis. Ook ligt er een aanvraag voor de tweede recreatiefase van het fort in Ooltgensplaat. Die bestaat onder andere uit het herstellen van het dak van de geschutstoren, inclusief de borstwering en de schietgaten, en de nodige vernieuwing van houten deuren en luiken.

Ceres

De stormachtig gegroeide bierbrouwerij Solaes is het huidige pand in Sommelsdijk in korte tijd ontgroeid. Een mogelijke nieuwe locatie is de voormalige cichoreifabriek Ceres in Ouddorp. Het complex is eigendom van BPD. Momenteel is er onderzoek gaande naar de haalbaarheid van de Ceres als Solaes-locatie met brouwerij en proeflokaal in combinatie met een restaurant en eventueel een ambachtelijke winkel en een B&B. Mogelijk is er nog een informatiecentrumpje over de cichoreiteelt aan toe te voegen. Alle betrokkenen blijken enthousiast, maar of er daadwerkelijk haalbare kansen liggen is pas over enkele weken duidelijk. Er is wel vast een subsidieaanvraag gedaan.

VVV

Naast aanvragen voor erfgoedonderwijs, communicatie, vrijwilligers op het gebied van erfgoed, een bezoekersplatform bij de MD10 en wandelroutes langs oude kreken, is er een aanvraag voor een bijdrage aan de omvorming van de VVV: van informatiebalie naar eigentijds inspiratiepunt. Dat moet leiden tot meer beleving van het gebied, met extra aandacht voor het cultureel erfgoed van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

logoeglgoStichting Podium werkt samen met vele andere instellingen van binnen en buiten Goeree-Overflakkee aan de Erfgoedtafel op ons eiland. Gezamenlijk werken we aan het behouden, bekend en toegankelijk maken van het erfgoed op Goeree-Overflakkee.

Podium verzorgt de jaarlijkse erfgoedkrant en organiseert evenementen rondom ons erfgoed. Ook maken we routes op ons eiland informatiever door het plaatsen QR bordjes met informatie over het erfgoed langs die routes. We verzorgen ook de website waarop die informatie te vinden is.

De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is onderdeel van het erfgoed programma van de provincie Zuid-Holland.