Over Podium

Stichting Podium Goeree-Overflakkee verbindt mensen en cultuur. Op deze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en vindt u informatie over de stichting.

Podium is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Indien u meer hierover wilt weten kunt u contact met ons opnemen.

Podium is Anbi geregistreerd sedert oktober 2013

Naam: Stichting Podium Goeree-Overflakkee

RSIN: 813377201

Kvk: 24355554

Contactgegevens: Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelharnis, 3241 GA Middelharnis

Bestuurssamenstelling: http://www.stichtingpodium.nl/podium/over-stichting-podium/bestuur/

Beleidsplan: De stichting zet zich in voor opzetten en instandhouden van een regionale infrastuctuur voor erfgoed en cultuur door middel van het organiseren/of doen organiseren van manifestaties en acties. Hiertoe zullen een aantal activiteiten die in 2016 zijn georganiseerd ook in 2017 gerealiseerd worden.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden (artikel 4 punt 5 van de statuten)

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van geldelijke steun aan, het organiseren, produceren en stimuleren van culturele activiteiten en daarmee samenhangende streekgebonden projecten die bijdragen aan de regionale culturele identiteit en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles genomen in de ruimste zin des woords. (artikel 2 punt 1 van de statuten)

Activiteiten Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2018.                         2018 Activiteiten Stichting podium GO                                                                       Financiële verantwoording 2017- 2018:                                                                2018 Financiële gegevens Podium 2017-2018                                                                                                                                                                                                                 Activiteiten Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2017.                               2017 Activiteiten Stichting Podium GO                                                                  Financiële verantwoording 2016- 2017:                                                                    2017 financiële gegevens Podium 2016-2017

Verslag activiteiten 2016: In het kader van de erfgoedlijn zijn weer Q&R bordjes geplaatst bij diverse objecten, verwijzend naar de website die door de stichting onderhouden wordt. Ook is weer de eilandelijke erfgoedkrant uitgebracht en eilandelijk verspreid. Het evenement Muziek in de Voorstraat’ is weer gehouden. De over het eiland rondreizende expositie vitrines zijn regelmatig vernieuwd. Door de stichtingswerkgroep ‘Kunstkijk’ is weer de meerdaagse kunstmanifestatie georganiseerd die kunst, landschap en agrarische achtergrond van het eiland verbindt. De manifestatie ‘KunstKijk’ staat open voor beeldend kunstenaars, die professioneel actief zijn ongeacht hun plaats van vestiging. De exposities worden groepsgewijs gehouden op een aantal locaties op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Per locatie is het aantal exposanten verschillend, afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie.

Financiële verantwoording: http://www.stichtingpodium.nl/podium/podium-fin-2014-2015/